Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 09 2017

SickFantasy
1044 264e 390
Reposted fromtfu tfu viadzony dzony
9987 83dc 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaNocturia Nocturia
7607 6eeb 390

insanity-and-vanity:

“Take a lover who looks at you like maybe you are magic.” — Frida Kahlo

Reposted fromkattrina kattrina viaNocturia Nocturia

May 25 2017

SickFantasy
"Na wspólną radość, na chleb powszedni,  na poranne otarcie oczu w blasku słonecznym,  na nieustające sobą zdziwienie, na gniew, krzywdę  i przebaczenie wybieram Ciebie."
— Konstanty Ildefons Gałczyński
SickFantasy
4787 8563 390
This is the best thing I've seen for some months.
Reposted fromurwisko urwisko viapervking pervking

March 03 2017

7983 4e61 390

Say no more boys… ;)

Reposted fromamatore amatore viazakurzonateczka zakurzonateczka

February 19 2017

SickFantasy
To właśnie jest odwieczne szaleństwo człowieka. Pościg za słodkim ciałem. Choć w istocie stanowi ono jedynie piękną osłonę kości, żeru dla robaków. Nocą ocieramy się o żer dla robaków. Bez urazy
— Neil Gaiman – Amerykańscy bogowie
Reposted fromlordi000666 lordi000666 viaMirrrr96 Mirrrr96
SickFantasy

Dziejesz się 
we mnie
raz za razem
kręcisz tam
wszystkim 
i mieszasz

chaos mi 
zostawiasz 
szalejącą
letnią burze

a gdy po Tobie 
sprzątam 
i nawet już kurz
tu nie tańczy
Ty wracasz
i dziejesz się 
znowu.

— K. Wołyniec, Powroty
Reposted fromunco unco viaNocturia Nocturia
SickFantasy

Przyjdzie taka chwila, gdy stwierdzisz, że wszystko się skończyło. To właśnie będzie początek

Reposted fromclerii clerii viaNocturia Nocturia
SickFantasy
8887 2e3a 390
fb.com
Ruchome piaski
Reposted fromjozefspace jozefspace viadzony dzony
4572 4f40 390
Reposted fromephemeralapathy ephemeralapathy viadzony dzony

July 03 2015

SickFantasy
2567 fbe2 390
Reposted fromczk czk viaMirrrr96 Mirrrr96
SickFantasy
3739 9267 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarol rol

June 11 2015

SickFantasy
2600 c918 390
Karpowicz "Ości" 6
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
SickFantasy
Nałóg bierze się z nieustającej potrzeby odczucia ulgi.
Bo sam już kurwa nie możesz ze sobą wytrzymać.

- Najgorszy człowiek na świecie.                                                                                             M.Halber
SickFantasy
Można nie spać przez cały tydzień, przepłakać całą noc, stracić głowę z miłości i nikt niczego nie zauważy.
— janusz leon wiśniewski
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarol rol

June 08 2015

SickFantasy
9668 d905 390
tuwim.
Reposted fromrol rol
SickFantasy
0060 c5b2 390
patrząc na studentów architektury.
Reposted fromrol rol
8330 e715 390
Reposted fromnativetotheland nativetotheland viaNocturia Nocturia
SickFantasy
6656 73b5 390
hahahaha, która jeszcze tak ma?:D
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl