Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2017

SickFantasy
8241 4660 390
Reposted fromteijakool teijakool viapervking pervking
2496 2be7 390
Reposted fromblutelf blutelf viapervking pervking
SickFantasy
0706 5ce4 390
Reposted fromkabu kabu viapervking pervking
SickFantasy
7549 cbca 390
Reposted frompiehus piehus viapervking pervking
SickFantasy
2453 9d7e 390
Jarosław Borszewicz
Reposted fromjakmidzisiajzle jakmidzisiajzle viaNocturia Nocturia
SickFantasy
SickFantasy
Reposted fromconchiglia conchiglia viaNocturia Nocturia
SickFantasy
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaNocturia Nocturia
SickFantasy

Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.

Reposted fromborn2die born2die viaNocturia Nocturia
SickFantasy
W życiu wszystko można podsumować krótkim, sarkastycznym - "bywa".
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaNocturia Nocturia
3573 3a62 390

motionjessinwhite:

if I don’t reblog this assume I’m dead

August 09 2017

SickFantasy
1044 264e 390
Reposted fromtfu tfu viadzony dzony
9987 83dc 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaNocturia Nocturia
7607 6eeb 390

insanity-and-vanity:

“Take a lover who looks at you like maybe you are magic.” — Frida Kahlo

Reposted fromkattrina kattrina viaNocturia Nocturia

May 25 2017

SickFantasy
"Na wspólną radość, na chleb powszedni,  na poranne otarcie oczu w blasku słonecznym,  na nieustające sobą zdziwienie, na gniew, krzywdę  i przebaczenie wybieram Ciebie."
— Konstanty Ildefons Gałczyński
SickFantasy
4787 8563 390
This is the best thing I've seen for some months.
Reposted fromurwisko urwisko viapervking pervking

March 03 2017

7983 4e61 390

Say no more boys… ;)

Reposted fromamatore amatore viazakurzonateczka zakurzonateczka

February 19 2017

SickFantasy
To właśnie jest odwieczne szaleństwo człowieka. Pościg za słodkim ciałem. Choć w istocie stanowi ono jedynie piękną osłonę kości, żeru dla robaków. Nocą ocieramy się o żer dla robaków. Bez urazy
— Neil Gaiman – Amerykańscy bogowie
Reposted fromlordi000666 lordi000666 viaMirrrr96 Mirrrr96
SickFantasy

Dziejesz się 
we mnie
raz za razem
kręcisz tam
wszystkim 
i mieszasz

chaos mi 
zostawiasz 
szalejącą
letnią burze

a gdy po Tobie 
sprzątam 
i nawet już kurz
tu nie tańczy
Ty wracasz
i dziejesz się 
znowu.

— K. Wołyniec, Powroty
Reposted fromunco unco viaNocturia Nocturia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl