Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 04 2018

SickFantasy
2107 47eb 390
Reposted fromMatalisman Matalisman viadzony dzony
SickFantasy
8066 70f9
dupa_zbita.gif
Reposted fromthedestroyerofeels thedestroyerofeels viadzony dzony

October 24 2017

SickFantasy
"Czyż pod stołem, który nas dzieli, nie trzymamy się wszyscy tajnie za ręce?"

Bruno Schulz, "Sanatorium pod klepsydrą"
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viajustfeel justfeel
SickFantasy
3685 3bee 390
Reposted fromwyczes wyczes viajustfeel justfeel
SickFantasy
-Świat się wtedy Pani nie załamał?
-Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Reposted fromaynis aynis viajustfeel justfeel

September 22 2017

SickFantasy
8241 4660 390
Reposted fromteijakool teijakool viapervking pervking
2496 2be7 390
Reposted fromblutelf blutelf viapervking pervking
SickFantasy
0706 5ce4 390
Reposted fromkabu kabu viapervking pervking
SickFantasy
7549 cbca 390
Reposted frompiehus piehus viapervking pervking
SickFantasy
2453 9d7e 390
Jarosław Borszewicz
Reposted fromjakmidzisiajzle jakmidzisiajzle viaNocturia Nocturia
SickFantasy
SickFantasy
Reposted fromconchiglia conchiglia viaNocturia Nocturia
SickFantasy
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaNocturia Nocturia
SickFantasy

Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.

Reposted fromborn2die born2die viaNocturia Nocturia
SickFantasy
W życiu wszystko można podsumować krótkim, sarkastycznym - "bywa".
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaNocturia Nocturia
3573 3a62 390

motionjessinwhite:

if I don’t reblog this assume I’m dead

August 09 2017

SickFantasy
1044 264e 390
Reposted fromtfu tfu viadzony dzony
9987 83dc 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaNocturia Nocturia
7607 6eeb 390

insanity-and-vanity:

“Take a lover who looks at you like maybe you are magic.” — Frida Kahlo

Reposted fromkattrina kattrina viaNocturia Nocturia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl