Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 09 2019

SickFantasy
5699 99cc 390
Reposted fromcogitavi cogitavi viapervking pervking

July 01 2018

SickFantasy
8008 9dad 390
Reposted fromgaf gaf
SickFantasy
8329 45ae 390
Reposted fromserempoz serempoz
SickFantasy
8332 0a2d 390
Reposted fromserempoz serempoz
SickFantasy
Reposted fromDennkost Dennkost

April 08 2018

SickFantasy
3772 ce3b 390
Reposted frombollabolla bollabolla viapervking pervking
SickFantasy
0077 d4b6 390
Jarek Puczel, Zakochani (3) 45x45 cm, olej, płótno
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viashakeme shakeme

March 11 2018

SickFantasy

Związek przypomina ćwiczenie na zaufanie, w którym masz upaść w tył, ufając, że partner cię chwyci.

Może chwycić, a może tego nie zrobić. I wtedy jebniesz boleśnie o podłogę. A najgorsze jest to, że w trakcie lotu nie masz wpływu na nic. Czyli lęk jest. 

Jesteśmy zdezorientowani. Niepewni jutra. Cierpimy na specyficzną odmianę rotawirusa. Z jednej strony boimy się, że stracimy miłość, jeśli nie zaryzykujemy. Z drugiej będąc w związku boimy się, że to nie to. Dlatego tak trudno się zdecydować na bycie z kimś. Dlatego tak wiele osób zamiast być parą, tylko bawi się w bycie parą. Bo fajnie się razem ogląda filmy i jest z kim na narty pojechać. Tak naprawdę, zaś, niewiele o sobie wiedzą, a boją się zapytać. To, że masz z kimś kota albo psa o niczym nie świadczy.

Wzorować się też nie ma za specjalnie na kim. Mama i tata, w większości przypadków, nie byli najlepszym przykładem udanego związku.

Relacje w związkach są teraz jak piosenki Sylwii Grzeszczak. La, la, la i chuj. Znaczy się płytkie i krótkie.

— Piotr C. https://pokolenieikea.com/2017/03/27/jak-odbudowac-zjebany-zwiazek-czesc-1/#more-3265
Reposted frompanikea panikea
SickFantasy
2621 dd67 390
Reposted fromgoodkarma goodkarma
SickFantasy
2688 ed97 390
Reposted fromadia adia
SickFantasy
Reposted fromFlau Flau
SickFantasy
3316 aaac 390
Reposted fromoiv13 oiv13
SickFantasy
3364 4015 390
Reposted fromcontigo contigo

March 05 2018

SickFantasy
4151 1d67 390
Reposted frompanikea panikea viazakurzonateczka zakurzonateczka
SickFantasy
Reposted fromFlau Flau viapervking pervking
SickFantasy
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viawishyouwerehere wishyouwerehere
SickFantasy
W gwiazdy patrzysz, ma gwiazdo?
Bodajbym stał się niebem,
Abym setkami oczu w ciebie
wpatrywać się mógł.
— Platon
SickFantasy
0540 0822 390
Reposted fromzakurzonateczka zakurzonateczka

January 28 2018

SickFantasy

Człowiek z powyłamywanymi myślami.
— Ochocki, Vithren, świecidełko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl