Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 28 2018

SickFantasy
SickFantasy
2040 8dd8 390
Reposted fromqb qb viadzony dzony

January 10 2018

SickFantasy
0440 e77d 390
SickFantasy
Reposted fromFlau Flau viaNothingIsTrue NothingIsTrue
SickFantasy
2648 9a66 390
Reposted fromtfu tfu viakarrolka karrolka
SickFantasy
Reposted fromFlau Flau viapervking pervking
SickFantasy
W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują
— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viazakurzonateczka zakurzonateczka

January 06 2018

SickFantasy
8066 70f9
dupa_zbita.gif
Reposted fromthedestroyerofeels thedestroyerofeels viadzony dzony
SickFantasy

January 05 2018

SickFantasy
2647 3642 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapervking pervking
SickFantasy

January 04 2018

SickFantasy
2107 47eb 390
Reposted fromMatalisman Matalisman viadzony dzony
SickFantasy
8066 70f9
dupa_zbita.gif
Reposted fromthedestroyerofeels thedestroyerofeels viadzony dzony

October 24 2017

SickFantasy
"Czyż pod stołem, który nas dzieli, nie trzymamy się wszyscy tajnie za ręce?"

Bruno Schulz, "Sanatorium pod klepsydrą"
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viajustfeel justfeel
SickFantasy
3685 3bee 390
Reposted fromwyczes wyczes viajustfeel justfeel
SickFantasy
-Świat się wtedy Pani nie załamał?
-Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Reposted fromaynis aynis viajustfeel justfeel

September 22 2017

SickFantasy
8241 4660 390
Reposted fromteijakool teijakool viapervking pervking
2496 2be7 390
Reposted fromblutelf blutelf viapervking pervking
SickFantasy
0706 5ce4 390
Reposted fromkabu kabu viapervking pervking
SickFantasy
7549 cbca 390
Reposted frompiehus piehus viapervking pervking
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl